பார்த்ததில் விருப்பமான 100 திரைப்படங்கள்.


1 . cinema paradaiso
2 . old boy    
3 . the classic
4 . star maker
5 . blue
6 . a shot film about love
7 . dancer in the dark
8 . charulatha
9 . aksharya
10 . ma mere
11 . piano teacher
12 . 400 blows
13 . city lights
14 . talk to her
15 . full metal jacket
16 . seven samurai
17 . madadoya
18 . Tokyo story
19 . cold fish
20 . 2046
21 . the road home
22 . a snake of june
23 . machan
24 . lock stock and two smoking barrels
25 . jan dara
26 . way ward cloud
27 . virdinia
28 . bad guy
29 . udress unknown
30 . 3 iron
31 . god father
32 . the pianist
33 . the green chair
34 . the piano
35 . the father
36 . the cyclist
37 . children of heaven
38 . my own private Idaho
39 . the separation
40 . the avatar
41 . inception
42 . the cup
43 . samsara
44 . mother india
45 . Turkish delight
46 . the violin
47 . passion of love
48 . citizen cane
49 . happy together
50 . the edge of heaven
51 . amma ariyaan
52 . thaniyaavardhanam
53 . reqium for a dream
54 . ivan’s childhood
55 . 8 ½
56 . the killing fields
57 . the prophet
58 . city of god
59 . drained
60 . karandiru
61 . lawrance of Arabia
63 . perfume
64 . run lola run
65 . color purple
66 . ketyn
67 . I served the king by England
68 . anna the bliss
69 . the white nights
70 . fitzcarlado
71 . bicycle thiefs
72. the dreamers
73 . life is beautiful
74 . pulp fiction
75 . inglorious basterds
76 . mr & mrs iyer
77 . sbarnarekha
78 . kaadu
79 . hasina
80 . dead poets society
81 . two half times in hell
82 . realm of senses
83 . pick pocket
84 . the weeping meadow
85 . yumutra
86 . operation dhanubey
87 . the monk ( le monie)
88 . the prize
89 . bridge on the river kwai
90 . babel
91 . முதல் மரியாதை
92 . நாயகன்
93 . அழியாத கோலங்கள்
94 . முள்ளும் மலரும்
95 . வீடு
96 . கற்றது தமிழ்
97 . ஆரண்ய காண்டம்.
98 . மகாநதி
99 . ghandu
100 . அங்காடித்தெரு
இந்த 100 படங்கள் இல்லாமல் இன்னும் சில வரிசைகளைத் தரமுடியும்.
அவை தோதான இடைவெளியில்.

Comments

Popular posts from this blog

வரலாற்றின் கதைகளுக்கு செவி சாய்க்கச் சொல்வதில் இருக்கிறது மாற்றத்தின் துவக்கம்.

மகள் ஜீவாவுக்கு...

ஒரு ராஜா வந்தாராம்.