பார்த்ததில் விருப்பமான 100 திரைப்படங்கள்.


1 . cinema paradaiso
2 . old boy    
3 . the classic
4 . star maker
5 . blue
6 . a shot film about love
7 . dancer in the dark
8 . charulatha
9 . aksharya
10 . ma mere
11 . piano teacher
12 . 400 blows
13 . city lights
14 . talk to her
15 . full metal jacket
16 . seven samurai
17 . madadoya
18 . Tokyo story
19 . cold fish
20 . 2046
21 . the road home
22 . a snake of june
23 . machan
24 . lock stock and two smoking barrels
25 . jan dara
26 . way ward cloud
27 . virdinia
28 . bad guy
29 . udress unknown
30 . 3 iron
31 . god father
32 . the pianist
33 . the green chair
34 . the piano
35 . the father
36 . the cyclist
37 . children of heaven
38 . my own private Idaho
39 . the separation
40 . the avatar
41 . inception
42 . the cup
43 . samsara
44 . mother india
45 . Turkish delight
46 . the violin
47 . passion of love
48 . citizen cane
49 . happy together
50 . the edge of heaven
51 . amma ariyaan
52 . thaniyaavardhanam
53 . reqium for a dream
54 . ivan’s childhood
55 . 8 ½
56 . the killing fields
57 . the prophet
58 . city of god
59 . drained
60 . karandiru
61 . lawrance of Arabia
63 . perfume
64 . run lola run
65 . color purple
66 . ketyn
67 . I served the king by England
68 . anna the bliss
69 . the white nights
70 . fitzcarlado
71 . bicycle thiefs
72. the dreamers
73 . life is beautiful
74 . pulp fiction
75 . inglorious basterds
76 . mr & mrs iyer
77 . sbarnarekha
78 . kaadu
79 . hasina
80 . dead poets society
81 . two half times in hell
82 . realm of senses
83 . pick pocket
84 . the weeping meadow
85 . yumutra
86 . operation dhanubey
87 . the monk ( le monie)
88 . the prize
89 . bridge on the river kwai
90 . babel
91 . முதல் மரியாதை
92 . நாயகன்
93 . அழியாத கோலங்கள்
94 . முள்ளும் மலரும்
95 . வீடு
96 . கற்றது தமிழ்
97 . ஆரண்ய காண்டம்.
98 . மகாநதி
99 . ghandu
100 . அங்காடித்தெரு
இந்த 100 படங்கள் இல்லாமல் இன்னும் சில வரிசைகளைத் தரமுடியும்.
அவை தோதான இடைவெளியில்.

Comments

Popular posts from this blog

ஒரு ராஜா வந்தாராம்.

ஆலமரத் துயில்.

தடியன் சேகர்